Naše služby

V naší advokátní kanceláři Vám pomůžeme s řešením zejména následujících otázek:

 • Poradenství začínajícím podnikatelům a start-upům
  Pomůžeme Vám s rozjezdem Vašeho podnikání - Chci zjistit více
 • Poradenství obchodním společnostem
  Efektivní nastavení chodu Vaší společnosti tak, aby Vaše dokumentace obstála jak před Vašimi
  obchodními partnery, tak před orgány státu.
  Pomůžeme Vám s chodem společnosti (konání valné hromady, volba/odvolání členů orgánů, převod
  podílu atd.)
 • Nemovitosti a development
  Poskytujeme služby v oblasti nemovitostí, a to v jakékoliv fázi (koupě, darování, výstavba, vady díla
  atd.).
  Poskytujeme službu advokátní úschovy.
  Poskytujeme poradenství architektonickým ateliérům.
 • Zastupování v soudních sporech
  Budeme Vás zastupovat při vymáhání nároku na zaplacení, sporech týkajících se nemovitostí, sporech
  z vad díla a v další sporné agendě.
 • Rodinné záležitosti
  Poskytujeme poradenství týkající se rozvodu, péče o dítě a výživného či společného jmění manželů.
 • Pracovní právo
  Poradíme Vám v pracovněprávních otázkách, a to jak z pohledu zaměstnance, tak zaměstnavatele.
 • Každodenní záležitosti
  Spolehněte se na nás v běžných záležitostech Vašeho každodenního života jako jsou koupě a darování
  a vztahy s nimi související a další.

Pokud jste nepřiřadili Vaše otázky do žádné z uvedených kategorií, Kontaktujte nás a domluvíme se na způsobu řešení Vaší konkrétní situace.

Doplňkové služby: Poskytujeme službu advokátní úschovy peněz a listin. Ověřujeme podpisy (služba prohlášení advokáta o pravosti podpisu).

Advokátní kancelář je postavena na společné myšlence poskytovat právní služby blízké Vašim každodenním potřebám.


Klademe důraz na pevné dodržování povinnosti mlčenlivosti a individuální přístup ke klientovi.

Veronika
Pastorová

advokátka

Veronika se o právní prostředí zajímala již v průběhu studia na gymnáziu, kdy se jako členka Evropského parlamentu mládeže účastnila regionálních zasedání ve Stockholmu, Štrasburku a Saarbrückenu. Během studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy i po jejím absolutoriu v roce 2016, Veronika pracovala pro jednu z největších světových advokátních kanceláří. Své znalosti rozšířila za hranice českého právního řádu semestrálním studiem na Bucerius Law School v Hamburku, Německo. Dále nabyla zkušenosti v oblasti čerpání veřejné podpory svým působením na Ministerstvu financí České republiky. Následně se Veronika začala specializovat na všeobecné právní poradenství. Advokátní zkoušku složila s prospěchovým stupněm výtečně, čímž se zařadila mezi méně než 10 % nejlepších. Při poskytování právních služeb pracuje Veronika precizně v rámci dané problematiky. Komplexně hodnotí další nepřímo ovlivňující faktory a vcítí se do role svého klienta. Veronika poskytuje právní poradenství také v anglickém jazyce.

Lucie
Neuvirtová

advokátka

O tom, že chce svůj profesní život věnovat advokacii, Lucie nikdy nepochybovala. Proto již v průběhu svého studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy intenzivně získávala zkušenosti prací v advokátních kancelářích. Skutečností, která se významně podílela na formování jejích znalostí, bylo roční působení na Právnické fakultě Univerzity v Antverpách, Belgie. Své profesní zkušenosti rozšířila o půlroční pracovní stáž při Evropském parlamentu v Bruselu, Belgie. Lucie dosud působila v předních pražských advokátních kancelářích. Ze všeobecné právní praxe je třeba zdůraznit její zkušenosti v oblasti soudních sporů, arbitráží a právních otázek týkajících se nemovitostí. Srdeční záležitostí je pro Lucii oblast sportovního práva. Lucie za poskytovanou právní službou vidí vždy lidský příběh. Pracuje přesně a systematicky s přihlédnutím ke konkrétní řešené situaci. Právní služby poskytuje také v anglickém jazyce.

Cenu sjednáváme vždy individuálně vzhledem k povaze a složitosti věci.

Před převzetím právního zastoupení Vás informujeme o předpokládané ceně a způsobu jejího určení.

Ceník

Cenu za poskytování právních služeb sjednáváme následujícím způsobem:

 • Cenu lze sjednat fixně za konkrétní úkon.
 • Cena se řídí vyhláškou č. 177/1996 Sb., Ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), která určuje výši sazby za daný úkon, výsledná cena se stanoví dle výše sazby a počtu úkonů právní služby.
 • Nejčastěji cenu sjednáváme dle sazby za jednu hodinu poskytování právních služeb, přičemž dle našich zkušeností hodinová sazba ve věcech fyzické osoby odpovídá částce 1.700,- Kč, ve věcech podnikajících fyzických osob a právnických osob částce 2.000,- Kč. Cena může být upravena dle rozsahu a složitosti případu.

Před převzetím právního zastoupení Vás informujeme o předpokládané ceně a způsobu jejího určení.

Ozvěte se nám.
První telefonické posouzení je pro Vás zdarma.

Kontaktujte nás

Kontakt

Masarykovo náměstí 1544,
530 02 Pardubice


Schůzka v Praze - Impact Hub, Praha 5
Schůzka v Kladně - dle domluvy

Mgr. Veronika Pastorová:
advokátka

Tel:+420 774 992 310
e-mail:pastorova@akpn.cz
ev. č. ČAK:19378

Mgr. Lucie Neuvirtová:
advokátka

Tel:+420 608 608 310
e-mail:neuvirtova@akpn.cz
ev. č. ČAK:18948
Informace pro spotřebitelePravidla pro zpracování osobních údajů
Na našich webových stránkách používáme cookies. Děláme to proto, abychom zajistili funkčnost stránky a zlepšili Vaši uživatelskou zkušenost. Souhlasíte s použitím cookies? Děkujeme za projevenou důvěru.